بایگانی برچسب: پانیذ

امنیت اطلاعات در سازمان

شبکه اهواز;امنیت شبکه ; ویژگان ; پانیذ

  عنوان مقاله: استانداردی برای مدیریت امنیت اطلاعات مولف/مترجم: علی پورمند موضوع: فن آوری اطلاعات سال انتشار(میلادی): 2006 وضعیت: تمام متن منبع: ماهنامه تدبیر-سال هفدهم-شماره 178 تهیه و تنظیم: پایگاه مقالات مدیریت  www.SYSTEM.parsiblog.com چکیده: نیاز روزافزون به استفاده از فناوریهای نوین در عرصه اطلاعات و ارتباطات، ضرورت استقرار یک نظام مدیریت امنیت اطلاعات را بیش […]