گزارش تصویری گردهمایی بزرگ مدیران کسب و کار خوزستان با حضور بهروز فروتن