مدیریت عالی کسب و کار MBA

MBA مخفف کلمات master of business administration  پرطرفدارترین رشته تحصیلی جهان است که دانش پذیران در آن به درک جامعی از نحوه عملکرد و عوامل موفقیت کسب و کارها، رهبری سازمانی و مهارت‌های مواجهه با بحران ها و چالش های کسب و کار آموزش داده می شود.

در MBA مهم نیست که دانش‌پذیر چه تحصیلاتی داشته باشد، چه پزشک باشید چه مهندس، چه کارمند باشید چه کارآفرین، چه مدیر یک فروشگاه بزرگ باشید و چه کوچک، چه صنعتگر باشید چه کشاورز، MBA به شما دانش و مهارت جدید و کاربردی مدیریت برای حل مسائل، بحران ها و چالش های پیش رو را نمایش می دهد. MBA  به شما عینکی می‌دهد که دیدی شفاف تر به فرایند های مدیریتی و استفاده از فرصت ها و چالش های پیش رو داشته باشید.

 MBA یک دوره کاربردی است. (اجرای سریع آموخته ها و خلق ثروت از طریق آن)
 افزایش دانش و مهارت‌های مدیریتی (مهارت بازاریابی، منابع انسانی، مالی و سرمایه گذاری، سازمانی و …)
 افزایش دانش و مهارت های فردی (مهارت های سخنوری، ارتباطات و …)
 تفکر جهان گستر (فارغ التحصیلان MBA جهانی می اندیشند)
 افزایش مهارت‌های رهبری و ایجاد حلقه منسجم منابع انسانی
 توانایی خلق استراتژی اقیانوس آبی
 توانایی رویایی و گذر از بحران‌ها
 خلق ثروت بیشتر (دانش آموختگان MBA مهرات های لازم در جهت خلق ثروت و کارآفرینی را می آموزند)
 شبکه سازی (ایجاد ارتباط ساختاریافته با زنجیره تامین و مشتریان هدف)

 

محتوای دوره MBA

سرفصل دوره Mba;دوره مدیریت عالی کسب و کار;دوره مدیریت عالی کسب و کار ویژگان