مدیریت عالی راهبردی کسب و کار DBA

DBA مخفف کلمات Doctor of Business Administration ، عالی ترین سطح آموزش برای مدیران سازمان ها است. DBA سطحی بالاتر از MBA دارد و در بالاترین سطح آموزش کاربردی ارائه شده در جهان را به متقاضیان ارائه می دهد.

DBA مدیریت تغییر در سطح کلان است و مدیران می‌آموزند چگونه سازمان های خود را از ساختارهای سنتی راه و به یک سازمان پویا و مدرن تبدیل کنند. در DBA با ابزارهای نوین مدیریت و رهبری آشنا می‌شوند و می‌آموزند که از هر کدارم از ابزارها بنا به موقعیت و شرایط در جای مناسب خود بهره ببرند. 

دیدگاه مدیران پس از گذراندان دوره DBA نسبت به فضای کسب وکار به کلی تغییر می‌کند و یاد ‌می‌گیرند که چگونه به هر موضوعی به گونه استراتژیک نگاه کرده و سناریوهای محتمل با هر فرصت یا تحدید را آماده کنند و از آن در جهت خلق ثروت و توسعه پایدار سازمان خود بهره ببرند.

مزایای مدیریت عالی راهبردی کسب و کار DBA

com

دایره وسیع ارتباطی

Futurology

آینده پژوهی و استفاده از تهدید‌ها و فرصت‌ها

knowladge

یادگیری استفاده از تئوری های مدیریت در مسائل واقعی کسب و کار

مهارت های رهبری

images

تفکر سیستمی و استراتژیک

محتوای دوره DBA

محتوای دوره DBA;دوره dba ویژگان;