بایگانی دسته‌ی: مجله فناوری اطلاعات

نگرش استراتژیک چیست؟

نگرش استراتژیک

معرفی نگرش استراتژیک زمانی که بشر به زندگی اجتماعی روي آورد، اندیشه مدیریت را نیز در زندگی خود وارد کرد. در حقیقت، پیدا شدن این اندیشه به روزگاري باز میگردد که انسان براي نخستین بار کوشید تا به هدفهاي خود را از طریق همکاري گروهی دست یابد . به جر أت میتوان گفت اندیشه مدیریت […]

امنیت اطلاعات در سازمان

شبکه اهواز;امنیت شبکه ; ویژگان ; پانیذ

  عنوان مقاله: استانداردی برای مدیریت امنیت اطلاعات مولف/مترجم: علی پورمند موضوع: فن آوری اطلاعات سال انتشار(میلادی): 2006 وضعیت: تمام متن منبع: ماهنامه تدبیر-سال هفدهم-شماره 178 تهیه و تنظیم: پایگاه مقالات مدیریت  www.SYSTEM.parsiblog.com چکیده: نیاز روزافزون به استفاده از فناوریهای نوین در عرصه اطلاعات و ارتباطات، ضرورت استقرار یک نظام مدیریت امنیت اطلاعات را بیش […]