بایگانی دسته‌ی: مدیریت تولید

نگرش منبع گرا به استراتژی تولید چیست؟

ویژگان;مدیریت;اهواز;mba;dba;منابع انسانی;mba اهواز;vibs;vizhegan;وزارت علوم;مدرک بین المللی

منابع استراتژیک تولید نگرش منبع گرا به استراتژی تولید دیدگاه بازارگرا در استراتژی تولید تا دهه ١٩٩٠ دیدگاه غالب بود هنگامی که مدیران بطور فزاینده ای به دنبال روشی بودند که با شرایط محیط تطبیق یابد. یک دلیل برای این خواسته این بود که چرا بعضی از سازمان ها در بازار های نامساعد نتایج خوبی بدست […]

مدیریت منابع تولید چیست؟

ویژگان;مدیریت;اهواز;mba;dba;منابع انسانی;mba اهواز;vibs;vizhegan;وزارت علوم;مدرک بین المللی

مدیریت منابع تولید عجیب به نظر می رسد اما اکثر مدیران از ایده های اندکی در مورد منابعی که در دسترس آن هاست برخوردار هستند. آن ها احتمالا بتوانند مواد خام مورد نیاز برای محصولات را لیست نمایند اما احتمالا نمی توانند نقش منابع نامرئی از قبیل دانش، اطلاعات، تجربه، فرهنگ را تعیین کنند. یکی […]