بایگانی دسته‌ی: تست MBTI

تست MBTI چیست؟

تست mbti چیست

تست MBTI چیست؟ تست Myers–Briggs Type Indicator) MBTI) یک پرسشنامه گزارشگری با هدف نشان دادن ترجیحات روانشناختی متفاوت در نحوه درک افراد از دنیای اطراف و تصمیم گیری است. اگرچه این تست به صورت سطحی شبیه به برخی از تئوری های روانشناختی است ، اما معمولاً به عنوان دانش علوم مغذی طبقه بندی می شود […]

من یک شخصیت ENFJ هستم. شغل مناسب من چیست؟

شخصیت ENFJ

به عنوان يك شخصیت ENFJ رضايت شغلي يعني انجام دادن كارهايي كه: به من امكان بدهد با همكاران، مراجعان، مشتريان و غيره روابط گرم و متقابلي داشته باشم. به من امكان بدهد راهحل هايي خلاق براي پروژه هايي كه به آنها اعتقاد دارم پيدا كنم و بتوانم نتايج مثبت تلاش هايم را براي ديگران ببينم. كار در […]

من یک شخصیت ENFP هستم.شغل مناسب من چیست؟

شخصیت ENFP

به عنوان یک شخصیت  ENFP رضایت شغلی یعنی انجام دادن کارهایی که : به من امکان بدهد با گروه های متنوعی روی موضوعات مختلف کار کنم. به من امکان بدهد تا ایده ها، محصولات، خدمات یا راه حل های جدیدی برای مسایلی که به دیگران کمک میکند پیدا کنم. خوشایند، چالش آمیز و همیشه از تنوعی […]

من یک شخصیت INFP هستم.شغل مناسب من چیست؟

شخصیت INFP

به عنوان یک شخصیت  INFP رضایت خاطر شغلی ناشي از انجام دادن کارهایی است که : با ارزش ها و باور هاي شخصي من هماهنگي داشته باشد و به من امكان دهد تا پنداره خود را از طريق كارم ابراز دارم. به من فرصت دهد كه روي جريان و نتيجه كارم كنترل داشته باشم. بتوانم به […]

من یک شخصیت ENTJ هستم.شغل مناسب من چیست؟

شخصیت ENTJ

به عنوان یک شخصیت ENTJ رضایت شغلی به معنای انجام دادن کارهایی است که: به من امکان رهبری و ریاست بدهد، کنترل امور به دست من باشد، سیستم های عملیاتی یک سازمان را سازمان دهی کنم تا بتواند به هدف های خود برسد. به من امکان بدهد برنامه ریزی استراتژیک بلند مدت داشته باشم و بتوانم […]

من یک شخصیت INTJ هستم.شغل مناسب من چیست؟

شخصیت INTJ

به عنوان يك شخصیت INTJ رضايت شغلي به معناي انجام دادن كاري است كه: به من امكان بدهد راه حل هاي مبتكرانه براي حل مسايل موجود پيدا كنم تا سيستم هاي موجود را بهبود ببخشد. به من امكان بدهد انرژي خود را صرف به عمل در آوردن ايده هاي خوب كنم و به شكلي منطقي فعاليت […]

من یک  شخصیت ENTP هستم.شغل مناسب من چیست؟

شخصیت ENTP

به عنوان یک  شخصیت ENTP  رضایت شغلی به معنای انجام دادن کارهایی است که: به من فرصت دهد که دست به اقدامات خلاق بزنم و یا راه حل های بدیع و مبتکرانه برای مسایل پیدا کنم. بتوانم راه حل های خود را برای ایجاد سیستم های عملکردی کارا تر مورد استفاده قرار بدهم. خلاقیت من تشویق […]

من یک شخصیت INFJ هستم.شغل مناسب من چیست؟

شخصیت INFJ

براي يك شخصیت  INFJ رضايت شغلي به معناي انجام دادن كارهايي است كه: به من امكان بدهد روي ايده ها و نقطه نظر هايي كار كنم كه به رشد و تعالي ديگران كمك كند. به من امكان بدهد محصولات و خدماتي توليد كنم كه به آنها اعتقاد دارم و به خاطرشان احساس افتخار مي كنم. به […]

من یک شخصیت INTP هستم.شغل مناسب من چیست؟

شخصیت INTP

به عنوان یک  شخصیت INTP، رضایت شغلی یعنی انجام دادن کارهایی که: به من اجازه بدهد ایده های جدیدی ارایه دهم و آنها را نقد و تحلیل کنم. به من امکان بدهد توجه و انرژی خودم را صرف جریان کار خلاق کنم و صرفاً به نتیجه کار نظر نداشته باشم. چالش داشته باشد و با مسایل […]

من یک شخصیت ESTJ هستم.شغل مناسب من چیست؟

شخصیت ESTJ 

به عنوان یک شخصیت ESTJ رضایت شغلی یعنی انجان دادن کارهایی که: به من اجازه دهد به شکلی منظم و سازمان یافته کار کنم و از اوقاتم به شکلی کارا برای رسیدن به یک نتیجه منطقی استفاده نمایم. به من امکان بدهد از مهارتهایم استفاده کنم و از قدرت های فکری و استدلالی خود بجویم. دستاوردهای آن […]

من یک شخصیت ISTJ هستم.شغل مناسب من چیست؟

شخصیت ISTJ

به عنوان یک شخصیت ISTJ ، رضایت شغلی یعنی انجام دادن کارهایی که: ماهیت فنی داشته باشد و به من امکان بدهد که از توانمندی هایم استفاده کنم. شرایطی در آن باشد که یک محصول یا خدمات واقعی را ارایه دهم و ترجیحاً از روش های استاندارد در آن استفاده کنم. بتوانم در آن مستقل عمل کنم. […]

من یک شخصیت ESFJ هستم.شغل مناسب من چیست؟

شخصیت ESFJ

به عنوان یک شخصیت ESFJ رضایت شغلی، انجام دادن کارهایی است که: به من امکان بدهد با دیگران روابطی گرم و صمیمانه داشته باشم و بتوانم به تغییر شرایط زندگی دیگران کمک کنم. برای دیگران منافع عملی و ملموس داشته باشد و به من فرصت دهد که مهارت های ضروری را قبل از استفاده از آنها […]

من یک شخصیت ISFJ هستم.شغل مناسب من چیست؟

شخصیت ISFJ

به عنوان یک شخصیت ISFJ رضایت شغلی به معنای انجام کارهایی است که: نیازمند مشاهده و ملاحظه دقیق باشد که من بتوانم با استفاده از توانمندی خود، به حقایق و جزییات آن توجه کنم. به من امکان بدهد روی پروژه های ملموس کار کنم که به دیگران کمک کند. به من امکان بدهد که محبت خودم […]

من یک شخصیت ESTP هستم.شغل مناسب من چیست؟

شخصیت ESTP

به عنوان یک شخصیت ESTP رضایت شغلی برای من انجام دادن کاری است که: بتوانم با دیگران ملاقات و رابطه داشته باشم،هر روز با موقعیت جدیدی رو به رو شوم.تفریح داشته باشم. بتوانم از قدرت مشاهده و ملاحظه خود برای به دست آوردن اطلاعات و حفظ آن ها استفاده کنم. بتوانم برای مسایل و مشکلات راه […]

من یک شخصیت ISTP هستم.شغل مناسب من چیست؟

شخصیت  ISTP

به عنوان یک شخصیت  ISTP رضایت شغلی برای  من به مفهوم انجام دادن کارهایی است که: بتوانم منابعی را شناسایی و به کاراترین شکل ممکن از آنها بهره برداری کنم. به من امکان دهد مهارت هایی را بیاموزم که بتوانم در آنها به استادی برسم و از آنها استفاده نمایم. به من امکان دهد که از […]

من یک شخصیت ESFP هستم.شغل مناسب من چیست؟

شخصیت ESFP

به عنوان یک شخصیت ESFP رضایت شغلی یعنی انجام دادن کارهایی که: به من امکان بدهد که از تجارب خود مطلبی بیاموزم، اطلاعات لازم را جمع آوری کنم و بعد برای حل مسئله اقدام نمایم. به من امکان بدهد که شخصاً در مسائل دخالت کنم،بتواتم مستقیما با مشتریان و مراجعان صحبت کنم. به من امکان بدهد […]

من یک شخصیت ISFP هستم.شغل مناسب من چیست؟

شخصیت ISFP

به عنوان یک شخصیت  ISFP ، رضایت شغلی، انجام دادن کارهایی است که: با ارزش های من همخوانی داشته باشد. بتوانم آن را در محیطی حمایتگرانه به اتفاق دیگران انجام دهم. به جزییات توجه داشته باشد. به من فرصت دهد که به طور مستقل کار کنم و در کنارم اشخاصی باشند که با من سازگاری داشته باشند. […]