بایگانی دسته‌ی: مدیریت بازاریابی

سطوح استراتژي بازاریابی چیست؟

سطوح استراتژي بازاریابی همان‌طور كه ويلن و هانگر نشان دادند، سطوح سه گانه استراتژي (سطح شركت، سطح كسب و كار و سطح واحدهاي كاركردي) به صورت نسبي براي هر سطح استراتژي قابل تعريف مي‌باشد.  ضمن اين كه سه مرحله اصليِ الگوي مديريت استراتژيك (تدوين، اجرا و كنترل) براي هر يك از سطوح استراتژي نيز صادق […]

استراتژي‌ بازاريابي و اهمیت آن

استراتژي‌ بازاريابي مجموعه‌اي از تصميمات و فعاليت‌هاي به هم پيوسته است كه از طريق آن واحد تجاری استراتژیک انتظار دارد به هدف‌هاي بازاريابي خود برسد و ارز‌ش‌هاي مورد انتظار مشتريانش را برآورده سازد . مواردي كه سازمان مي‌خواهد برحسب سهم بازار، مقدار فروش، مبلغ فروش، و از اين قبيل محقق سازد، هدف بازاريابي نام دارد […]