بایگانی دسته‌ی: مدیریت کارآفرینی

تعریف کارآفرینی از دیدگاه اقتصاددانان

تا کنون تعاریف گوناگونی از کارافرینی ارایه شده است .ما اینک قصد داریم مروری بر تعاریف کارافرینی بر اساس سیر تاريخي،از ديدگاه اقتصاددانان داشته باشیم : برنارد دوبیلدور: اوایل قرن هجدهم كارآفريني يعني خريداري نیروي كار و مواد اولیه به بهايي نامعین و فروش به بهايي طبق قرارداد. ریچارد کانتیلون: سال 1730 تفکیک بین زمین […]

تعریف کارآفرینی از دیدگاه جامعه شناسان

از اواسط قرن بیستم روانشناسان، جامعه شناسان و دانشمندان علوم رفتاري با درک نقش كارآفرينان در اقتصاد و به منظور شناسايي ويژگیها و الگوي رفتاري كارآفرينان، به بررسي و تحقیق در خصوص كارآفرينان پرداختند كه در اين قسمت مهمترين تعاريف از ديدگاه اين دسته از انديشمندان رفتاري مورد بررسي قرار مي گیرند. کارآفرینی از دید […]

مفهوم کارآفرینی

سیر تاریخی مفهوم کارافرینی

مفهوم کارآفرینی:همانند سایر موضوع ها در علوم انسانی، هنگامی قابل تبیین و تحلیل است که بتوان تعریف یا تعاریف روشن و مشخصی از آن ارائه نمود. نخستین گام جهت شناخت و تبیین درست هر موضوع یا پدیده، ارائه تعریف روشن از آن موضوع یا پدیده است. این کار همان مفهوم سازی یا ارائه تعریف است. […]

مرکز خرید جهانی : آمازون

ویژگان; mba;mba اهواز; dba ; dba اهواز; مدیریت کسب و کار ;ارشد مدیریت ; دکتری مدیریت;خوزستان;اهواز

مرکز خرید جهانی: آمازون آمازون توانست مرکز خرید را به جلوی در مردم بیاورد و اخیرا نیز به دنبال آن است که اینترنت اشیاء را به خانه مردم بیاورد، درحالی که شروع کار این شرکت در سال 1995 تنها با فروش کتاب‌ها بود. با این حال، آمازون اولین شرکتی بود که در صنعت خود توانست […]