فرم ثبت نام وبینار تصمیم گیری در عصر فرا صنعت

واحد آموزش مجازی موسسه آموزش عالی آزاد ویژگان با افتخار برگزار می کند :

وبینار تصمیم گیری در عصر فرا صنعت

مدرس : دکتر حسین ولیعیدی

زمان : دوشنبه ۱۹ خرداد

ساعت  : ۱۵ الی ۱۷

پس از ثبت نام لینک ورود به کلاس از طریق پیامک و ایمیل برای شما ارسال می شود.