بایگانی برچسب: INTP

من یک شخصیت INTP هستم.شغل مناسب من چیست؟

شخصیت INTP

به عنوان یک  شخصیت INTP، رضایت شغلی یعنی انجام دادن کارهایی که: به من اجازه بدهد ایده های جدیدی ارایه دهم و آنها را نقد و تحلیل کنم. به من امکان بدهد توجه و انرژی خودم را صرف جریان کار خلاق کنم و صرفاً به نتیجه کار نظر نداشته باشم. چالش داشته باشد و با مسایل […]