در این دوره چه می‌آموزیم؟

  • روتوش حرفه ای تصاویر با فتوشاپ
  • آموزش حرفه ای فیلتر camera raw 
  • ادیت حرفه ای عکس
  • آموزش ترکیبات رنگی