فرم ثبت نام چگونه خوب بفروشیم؟ از ایده خلق محصول تا فروش محصول

واحد آموزش مجازی موسسه آموزش عالی آزاد ویژگان با افتخار برگزار می کند :

چگونه خوب بفروشیم؟ از ایده خلق محصول تا فروش محصول

مدرس : استاد بابک مروانی

زمان : ۲۱ خرداد ۹۹

ساعت  : ۱۵ الی ۱۷

پس از ثبت نام لینک ورود به کلاس از طریق پیامک و ایمیل برای شما ارسال می شود.