واحد آموزش مجازی موسسه آموزش عالی آزاد ویژگان

راهنمای استفاده از پورتال آموزش مجازی

راهنمای دانلود و نصب نرم افزار Adobe Connect برای شرکت در کلاسهای آنلاین
راهنمای استفاده از کلاس های مجازی آنلاین (ویژه دانش پذیران)